• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS225 – Održivo stvaranje novih radnih mjesta kroz ciljanu podršku u poljoprivrednom sektoru Istočne Bosne i Hercegovine

Oktobar 10, 2019 12:52 pm

Period: 01.05.2016 – 31.12.2017

Lokacija: Foča u FBiH, Kiseljak, Kladanj, Trebinje, Vlasenica

Donator: Vlada Savezne Republike Njemačke

Kofinansira: Projektne Općine

Vrijednost projekta: 407.065,75 EUR

 

Kratak opis projekta:

Projekt predlaže održivo rješenje u borbi protiv migracija i siromaštva u ruralnim područjima istočne Bosne i Hercegovine koji je označen kao područje s najvećim brojem unutarnjih i vanjskih migranata. Glavna aktivnost će definirati strateške poljoprivredne sektore u svakom projektnom području s najboljim potencijalom za održivi razvoj, uključiti lokalne dionike u stvaranje lanca vrijednosti koji će podržati održivost korisnika projekta i olakšati tržišni doseg povezivanjem sa udruženjima / kompanijama koje mogu osigurati sinergiju.

Predložena akcija sastoji se od:

– Oslanjajući se na razvojne strategije svakog ciljnog područja i u uskoj suradnji s lokalnim dionicima, Help će definirati poljoprivredne sektore za akciju s najboljim omjerom povrata ulaganja (ROI) za klijente,

– Primjena već dokazanih shema grantova za mikro i mala preduzeća usmjerena na nezaposlene, mlade, socijalno ugrožene osobe,

– U uskoj suradnji s lokalnim dionicima i klijentima, Help će definirati udruženja ili kompanije koje mogu pružiti sinergiju tržišta malim poljoprivrednim proizvođačima i podržati ih u stvaranju bolje usluge klijentima (povećanje skladišnih jedinica, modernizacija opreme, obezbjeđenje EU-a ili drugih relevantnih standarda itd.),

– pružanje mogućnosti korisnicima obezbjeđenja EU ili drugih relevantnih standarda u poljoprivrednoj proizvodnji,

– umrežavanje, poslovno i stručno obrazovanje.

 

Predložena akcija podržat će ukupno 75 mikro i malih poduzeća u kreiranju ili daljnjem razvoju biznisa (25 po ciljnoj općini). Imajući u vidu da su to poljoprivredna preduzeća koja su u njihovoj osnovi porodična preduzeća, akcija će direktno podržati oko 75 porodica ili 300 osoba. Indirektno, akcija će uticati na ekonomski ciklus u tom području koji ima uticaja na čitav region (pružanje inputa za podržana preduzeća i plasman finalnih proizvoda na lokalno / regionalno tržište). Svakom od 75 uspješnih korisnika bit će dodijeljena vrijednost donacije 1.500 EUR. Tri udruženja će biti pomognuta grantom u iznosu od 3.000 EUR što će im pružiti mogućnost da postanu aktivni partneri u dostizanju tržišta za podržane klijente. 15 klijenata će dobiti podršku u sticanju EU ili drugih relevantnih standarda u poljoprivrednoj proizvodnji.