• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

SOE01-17 Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2017-2018

Oktobar 10, 2019 12:56 pm

Period: 01.04.2017 – 31.12.2018

Lokacija: Travnik, Kreševo, Stolac, Rogatica, Višegrad

Donator: Vlada Savezne Republike Njemačke

Kofinansira: Projektne Općine

Vrijednost projekta: 2,797,592.00 EUR:

–              Bosnia and Herzegovina sa vrijednošću projekta 614,526.50 EUR

–              Serbia sa vrijednošću projekta 1,061,146.50 EUR

–              Kosovo sa vrijednošću projekta 797,070.50 EUR

–              Montenegro sa vrijednošću projekta 324,848.5 EUR

 

 

Opšti cilj programa je povećati kapacitet ekonomski i socijalno ugroženih grupa da u potpunosti učestvuju u društvu.

Specifični ciljevi programa:

Specifični cilj 1: Smanjenje nivoa siromaštva među ekonomski ugroženim grupama

Specifični cilj 2: Povećani pristup zatvorenika tržištu rada u Srbiji

Specifični cilj 3: Bolja uključenost Roma u crnogorsko društvo

 

Glavne aktivnosti

 

Aktivnost 1.1: Direktno otvaranje novih radnih mesta kroz obrazovnu i ekonomsku podršku za 600 mikro preduzeća

Aktivnost 1.2: Direktno otvaranje radnih mjesta kroz obrazovnu i ekonomsku podršku 7 zadrugara

Aktivnost 2: Poboljšanje ekonomske situacije i tretmana u tri odabrane popravne institucije

Aktivnost 3: Izgradnja 4 montažne kuće u Nikšiću

 

Komponente projekta u Bosni i Hercegovini

 

  1. Direktno otvaranje novih radnih mjesta kroz obrazovnu i ekonomsku podršku za najmanje 170 mikro preduzeća
  2. Podrška u stvaranju lokalnih brendova i njihova promocija / primjena standarda u poljoprivrednoj proizvodnji
  3. Savjetodavne usluge i nadzor
  4. Provedba malih opštinskih projekata