• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

PODSJETNIK – Aktivnosti stvaranja prihoda za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo

Mart 12, 2015 9:09 am IMG_0624

PODSJETNIK: Rok za apliciranje u okviru projekta “Aktivnosti stvaranja prihoda za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo” je 13. Mart 2015.

ROK ZA PREUZIMANJE APLIKACIJA JE ISTEKAO.

Arhiva Vijesti