• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS218 – Aktivnosti Stvaranja Prihoda za Osobe sa Invaliditetom u Kantonu Sarajevo, rezultati druge selekcije

Maj 8, 2015 9:24 am Logo_NAK_karitativ

Rezultati druge selekcije aplikanata u projektu BOS218 – Aktivnosti stvaranja prihoda za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo su objavljeni. Rezultate možete pogledati na linku ispod:

BOS218 Second Selection

Arhiva Vijesti