• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS218 – Rezultati prve selekcije i novi rok za slanje aplikacija

April 22, 2015 1:02 pm

Help je završio prvu selekciju aplikanata u okviru projekta BOS218 “Aktivnost stvaranja prihoda za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo”. Rezultate selekcije možete naći na linku ispod.

Proces druge selekcije počinje 21.04.2015. Svi aplikanti koji su prošli u drugi krug selekcije će biti kontaktirani prije posjete na terenu.

Za sve zainteresirane osobe koje žele aplicirati, a to nisu uradile do sada, rok za slanje aplikacija je produžen do 15.05.2015.

FINAL APLICANTS LIST with activity types

 

Arhiva Vijesti