• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS225 – Aplikacioni formular za Opštinu Vlasenica

April 11, 2017 10:03 am ???

Ovdje možete skinuti aplikacioni formular za projekat BOS225 “Održivo zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednom sektoru u Istočnoj Bosni i Hercegovini” za Opštinu Vlasenica.

Rok za slanje aplikacija je 30.04.2017.

SS1 Application form-full- BOSNIAN BOS 225 Vlasenica

Arhiva Vijesti