• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS225 – Rezultati prve selekcije aplikanata u općini Foča u FBiH

Septembar 1, 2016 8:00 am Help Logo 2004 RGB72

Rezultati prve selekcije aplikanata sa područja općine Foča u FBiH a koji su aplicirali u projektu “Održivo zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednom sektoru u Istočnoj Bosni i Hercegovini” se mogu pogledati na linku ispod:

BOS225 First Selection Results Foca in FBiH

Arhiva Vijesti