• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS225 – Rezultati prve selekcije aplikanata za općinu Kiseljak

Oktobar 26, 2016 7:41 am help-german-cooperation-logo

Rezultate prve selekcije aplikanata sa područja Općine Kiseljak možeze pogledati na linku ispod:

bos225-first-selection-results-kiseljak

Arhiva Vijesti