• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

SOE01-17 Rezultati prvog i drugog kruga selekcije aplikanata

Oktobar 19, 2017 12:53 pm help-naljepnica-uzorak-page-001

Rezultati prvog i drugog kruga selekcije aplikanata u projektu “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2017-2018” su dostupni u linkovima ispod:

Rezultati prvog kruga selekcije aplikanata u Rogatici:

SOE01-17 First selection results Rogatica 16.10.2017

Rezultati drugog kruga selekcije aplikanta u Travniku:

SOE01-17 Second selection results Travnik 20.09.2017 izmjena 06.10.17

Rezultati drugog kruga selekcije aplikanata u Kreševu:

SOE01-17 Second selection results Kresevo 05.09.2017

Rezultati drugog kruga selekcije aplikanata u Višegradu:

SOE01-17 Second selection results Visegrad 18.10.2017

Arhiva Vijesti