• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

SOE03-19 Obavijest o otkazivanju info sesije u Općini Kakanj

Mart 12, 2020 2:13 pm 16387867_10154863780766132_7997451493878589405_n

Općina Kakanj – Imajući u vidu novonastalu situaciju u vezi sa preventivnim mjerama suzbijanja mogućnosti prenosa Corona virusa (COVID-19), informativna sesija zakazana za sutra u prostorijama J.U. Kulturno sportski centar Kakanj se odgađa.

Zainteresovani građani moćiće se od 17. Marta obratiti službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, odsjek za lokalni ekonomski razvoj, 1. sprat, Zgrada Općine Kakanj kako bi preuzeli aplikacioni formular te se informisali o propozicijama projekta. Aplikacioni formular će biti dostupan i na našoj web stranici: www.help.org.ba. Također, informacije o pravilima projekta mogu se dobiti pozivom na naš broj telefona: +387 33 646 889

Rok za predaju aplikacija je 15. April 2020.

Arhiva Vijesti