• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

SOE03-19 Potpisani ugovori o saradnji sa Opštinama Bratunac i Vlasenica

Oktobar 7, 2019 12:39 pm Adžović-i-Kraljević_edited

Prošle sedmice, Help je potpisao Sporazum o saradnji sa dvije nove Opštine u okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana 2019-2020 ″, Opštinama Bratunac i Vlasenica. Help će podržati pokretanje i dalji razvoj po 20 mikro-preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zanatstva, usluga i turizma u svakoj Opštini.

Arhiva Vijesti