• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

SOE03-19 Rezultati drugog kruga selekcije aplikanata za Općinu Vareš

Juni 11, 2019 9:04 am markacija 13

Rezultati drugog kruga selekcije aplikanata sa područja Općine Vareš u okviru projekta SOE03-19 se mogu pogledati na linku ispod:

SOE03-19 Second selection results Vares

Arhiva Vijesti