• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

SOE03-19 Ugovor o saradnji potpisan sa Općinom Kakanj

Mart 3, 2020 2:37 pm help

26.02.2020. godine potpisan je Sporazum o suradnji između općine Kakanj i Help-a a koji označava početak provedbe projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020”.
Projekt će podržati 18 odabranih korisnika sa područja Kaknja u obliku grantova koje daje Help u saradnji sa općinom Kakanj. Svaka donacija sastojat će se od materijalnih resursa potrebnih za poslovnu aktivnost bez davanja u novcu. Ukupna vrijednost pojedinačnog granta je 2.000 eura.

Datumi info-sesija biće uskoro objavljeni.

Arhiva Vijesti