• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

Naši donatori

Zahvaljujemo svim donatorima na podršci u uspješnoj saradnji.


Njemačko Federalno Ministarstvo vanjskih poslova
Njemačko Federalno Ministarstvo vanjskih poslova Link
Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj
Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Link
Pakt stabilnosti Jugoistočne Evrope
Pakt stabilnosti Jugoistočne Evrope Link
Ambasada Kraljevine Holandije u Sarajevu
Ambasada Kraljevine Holandije u Sarajevu Link
Delegacija Evropske unije u BiH
Delegacija Evropske unije u BiH Link