• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS 204 – Pomoć malim biznisima ugroženim zimskim štetama

Period: 01.06.2012 – 15.11.2012
Lokacija: Foča, Foča-Ustikolina, Goražde, Rogatica, Višegrad
Donator:  Vlada Savezne Republike Njemačke (51.800,00 EUR)
Projektne Opštine (15.000,00 EUR)
Korisničko učešće (12.000,00 EUR)


Ukratko o projektu:

Cilj projekta je podrška u materijalno-tehničkim sredstvima za 107 malih biznisa  koji su pretrpjeli štete u zimskom nevremenu početkom 2012 godine. U obzir dolaze samo oni biznisi koji su štete prijavili opštinskim službama i koje je posjetila komisija za procjenu šteta. Maksimalni iznos pojedinačne donacije je 1.565,00 KM (800 €). Ovim projektom želi se uticati na razvoj mikro i malih biznisa te lokalne privrede koja je zbog zimskih nepogoda pretrpjela ogromne štete.