• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS 212 – Pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima pogođenim poplavama

Period: 01.08.2014 – 31.01.2015
Lokacija: Selo Zorice, Opština/Općina Odžak
Donator: NAK-karitativ e.V. (€ 33.000,00)


Ukratko o projektu:

Majske poplave su osim šteta koje su direktno ugrozile živote stanovnika pogođenih opština, za posljedicu imale i ogromne štete u lokalnoj ekonomiji sa dalekosežnim posljedicama na ekonomiju cijele države. Mnogi mali proizvođači, posebno u poljoprivredi su imali stopostotne štete suočavajući se sa potpunim prekidom proizvodnje i nemogućnošću servisiranja dugova i ponovnog pokretanja proizvodnje. Glavni fokus projekta jeste podrška ponovnom pokretanju poljoprivredne proizvodnje farmera sela Zorice (Odžak).


Glavni ciljevi projekta:

Projektom se planira olakšati oporavak lokalne ekonomije kroz podršku ponovnom pokretanju poljoprivredne proizvodnje na području sela Zorice (Odžak). Planirana je podrška za 31 poljoprivrednog proizvođača kroz dodjelu vaučera vrijednosti od 600,00 KM do 3.000,00 KM