• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS 193 – Smanjenje siromaštva kroz podršku lokalnom ekonomskom razvoju

Period: 01.04.2009 – 31.03.2010
Područje : Konjic, Kiseljak, Rogatica, Novo Goražde i Čajniče
Donator: Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, kroz Pakt stabilinosti jugoistočne Europe (€244.512,15)

 

Sufinansijeri:
Opština Konjic (€ 11.430,00)
Opština Kiseljak (€ 8.570,00)
Opština Rogatica (€ 11.430,00)
Opština Novo Goražde (€ 4.285,00)
Opština Čajniče (€ 4.285,00)
Sufinansiranje svakog korisnika (15% od vrijednosti granta)

 

Ukratko o projektu:

Projekat je fokusiran na kreiranje radnih mjesta i ekonomsku podršku lokalnom razvoju u Istočnoj i Centralnoj Bosni i Hercegovini.
U skladu sa Help-ovim pristupom “Hilfe zur Selbsthilfe” (pomoć za samopomoć), ovaj projekat ima za cilj pružanje podrške poduzetništvu te poticanje samopouzdanja u poduzetništvu a kroz obezbjeđivanje ne novčanih grantova (u obliku opreme i materijala), treninga i podrške socijalno ugroženim pojedincima sa zdravom poslovnom idejom.
Projekat je fokusiran na socijalno ugroženu populaciju ali se neće praviti razlika između lokalne populacije i povratnika s obzirom na to da je cilj pružanje jednakih mogućnosti, zasnovano na sposobnostima svih prihvatljivih aplikanata. Ključni kriterij prilikom selekcije, pored socijalne ugroženosti, bit će održivost poslovne ideje, u kombinaciji sa kvalifikacijama i opštim stavom aplikanta s obzirom na to da su ovo faktori koji će “stvoriti ili upropastiti” novi posao.
Projekat predstavlja djelovanje kroz direktnu podršku usmjerenu ka rješenju prioritetnih pitanja u strategiji lokalnog razvoja, omogućava proces održivog razvoja uopšteno te pruža vrijedne sinergije sa drugim regionalnim i lokalnim inicijativama.
Svaki uspješni aplikant će primiti ne novčani grant prosječne vrijednosti u iznosu od 1,500EUR po korisniku.


Glavni ciljevi projekta:
Uspostava 140 održivih malih biznisa kroz ne novčane grantove, trening i stručnu obuku.
Kreiranje najmanje jednog radnog mjesta po svakom pojedinačnom biznisu i stimulacija daljnjeg rasta i zapošljavanja.