• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

Obnova 30 kuća i mjere održivog povratka za raseljene osobe u kolektivnim centrima u Kantonu Sarajevo

Period: 05.05.2006. – 28.02.2007.
Finansira: Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova kroz Pakt stabilnosti Jugoistočne Evrope (€ 296.000.00)
Sufinansira:Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo
(€ 102.000.00)
Help Bonn (€ 5000)