• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

Obnova 40 kuća i mjere održivog povratka za raseljene osobe u kolektivnim centrima u Kantonu Sarajevo

Period: 01.05.2005. – 28.02.2006.
Lokacija:
Foča (RS),
Trnovo (RS, Federacija BH)
Ustikolina (Federacija BH)
Donator:
Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova kroz Pakt stabilnosti Jugoistočne Evrope (€ 348.000.00)
Sufinansira:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo (€ 62.000)