• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS 217 – Pomoć malim biznisima pogođenim poplavama

Period: 15.05.2014. – 31.12.2014. (Drugi ciklus: Februar 2015 – August 2015)
Područje: Doboj, Maglaj
Donator: Aktion Deutschland Hilft

Ukratko o projektu:

 

U okviru ovog projekta biće distribuirana pomoć općinama Maglaj i Doboj. Nabavkom najmanje 20 kreveta obezbjediće se stvaranje uslova za ponovno stanovanje najmanje 10 porodica u zgradi socijalnog stanovanja u Maglaju.

 

Po sistemu vaučera, projektom će biti podržano 5 mikro i malih biznisa u prevladavanju teških uslova poslovanja izazvanih štetom od poplava na poslovnim objektima i sredstvima rada. Pomoć će također biti pružena domaćinstvima za saniranje posljedica štete od poplava na stambenim jedinicama.

Korisnicima Help-ovog projekta se pruža mogućnosti nabavke neophodne opreme potrebne za ponovno pokretanje 5 mikro biznisa u prosječnom iznosu od 4.000,00 KM po vaučeru.

Drugi ciklus:

Najmanje 25 mikro i malih biznisa će biti podržano u svakoj projektnoj Opštini/Općini sa ciljem ponovnog pokretanja ekonomskih aktivnosti nakon poplava. Odabrani korisnici će dobiti ne-novčane grantove u vrijednosti od 700 do 4.000 EUR.

 

Glavni ciljevi projekta:


Glavni cilj projekta je podrška oporavku mikro i malih biznisa i domaćinstvima, koji su pretrpjeli štetu od majskih poplava, kao i stvaranje usova za ponovno stanovanje u zgradi socijalnog stanovanja u Maglaju.